Mustafa Ünalan

Mustafa Ünalan

Mail: mustafaunalan@hotmail.com

Allah, Vahy, Kuran, Hadis Ve Sünnet

 Temsilde hata olmaz inşallah bu konuyu bir ağaç örneği ile izah edersek; nasıl ağaç bir bütün kökü saçağı damarları toprağa bağlı gövdesi köke,dalları yaprakları meyvesi gövdeye bağlı, tümü birden ağaç ise aynen İslam dini böyle, şöyle ki vahy Allah’ın sözü, hadisler aynen toprağa bağlı  kök saçak gibi, Resül Muhammet o ağacın gövdesi, hadisler sözler o ağacın dalları yaprakları, sünnet sünnetullah da o ağacın meyveleri.Şimdi bunları ikişer ayet ile delillendirirsek Araf185, Casiye6, Mürselat süresi 6’ıncı ayetler şöyle:

İşte bunlar, Allah'ın hadisi ayetleridir. Bunları sana gerçek olarak okuyoruz. Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze hadise inanacaklar? Sünnet sünnetullah ne hangi ayetler? Isra süresi 77,Ahzap 38,62 Fatır 43 mümin85 gibi onlarca ayette: Sünnet; izlenen yol, takip edilen metot, tekrar eden âdet gibi anlamlara gelir. Sünnetullah, Allah’ın (cc) değişmez yasalarıdır. Allah’ın (cc) toplum ve bireyler için belirlediği, her zaman geçerli olan, sonuçları belirleyecek sebepler bir araya geldiğinde mutlaka vuku bulan akıbettir.

Allah’ın kendisine farz kıldığı şeylerde, Nebi üzerine bir günah yoktur. (Bu,) daha önceki ümmetlerde de Allah’ın geçerli olan sünnetidir/yasasıdır. Allah’ın emri belirlenmiş bir kaderdir. (33/Ahzab 38) Yani VAHY hadis sünnet hepsi ağacın kökü olan toprağa bağlı Kurandır yani VAHY olan Kurandaki 6236 ayetin tamamıdır, niye? Çünkü bu ayetlerin tamamını resul Muhammet as seslendirmedi mi?  bu ayetlerin tamamı RESÜL Muhammedîn azından çıkıp yazdırılmadımı? Evet, her ayeti tebliğ eden konuşan resul Muhammet as, delil Maide süresi 67.

Ey Resül Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. VeResül tebliğ ederken kendinden hiç bir şey katmadı eklemedi, azaltmadıda, delil Hakka süresinin şu ayetleri: 44 Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, 45 Elbette onu kıskıvrak yakalardık. 46 Sonra onun can damarını koparırdık. 47 Hiçbiriniz buna mâni olamazdınız.

Bununiçindir ki Allah kitabında Allaha ve resulüne uyunder çünkü ağaç örneğinde olduğu gibi resulün din adına konuştuğu vahi olan Kuran’dır yani Allah’ın emri yasağı, haramı helali, tavsiyeleri ve vaad ettikleridir, delil: Muhammet süresi 33,Aliimran32,33 Nisa, Nur 52 gibi onlarca ayette Allah’ın veresulünün uyundediği aynıağaçtan beslenen Kuran’dır Kuran’ın da ağacında tek sahibi Allah’tır, Kuran hep Allah ve resulüne uyun der tek bi yerde Allah’a resule,Allah’ın, resulünün dediklerinin içine eklemeden eksilmeden anlatan yaşayan ulu emrede uyun der NİSA süresi 59da: ﴾59﴿ Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanızonu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.

Not: tüm böyle ayetlerde Allah ve resulü diye hitap var, ama hiç bi yerde Allah ve nebiye uyun kalıbı ile gelen bi ayet yoktur çünkü Allah nebisini seçmiş onu özel donatmış fakat ayetlerini tebliğ ederken ayrıca birde Resül diye hitap ederek ödüllü bi makam daha vermiş, nebi nin geçtiği ayetlerde uyarı var; mesela abese süresinin ilk ayetlerinde, mücadele süresin ilk ayetlerinde, zeyt ile eşinin ayrılma olayında, nebinin hanımları arasındaki olaylarda helal olanın kendisine haram kılmasında gibi nebi olarak verdiği içtihatlarda uyarıldığı gibi, ama hiç bir ayeti tebliğ ederken yani elçilik resul’lük yaparken uyarılmıyor niye? Çünkü Resül o an Allah tan aldığını tebliğ ediyor söylediği Allah’ın sözü yaniresul olarak konuşurken hiç uyarılmıyor.

Özet olarak sünnet, hadis, vahy resulde ağaç misali bir bütün olarakAllah’ınkuranıdır, Bu bütünlüğü ayıran yani hadis sünnet ayrı o peygamberin sözü fili , !Kuran ayrı oda Allah’ın sözü hadisi diyenler! Doğru konuşmayan dinden kitaptan resulden nemalanan rantçıların işi. Yine ağaçtan örnek verelim nasıl ki bi yapay ağaç iyi bakılınca anlaşılır, meyvesi tatlı sulu olmadığı için yenmez çünkü yapay sahte, çiçeği kokmaz, yaprakları canlı değil, kökü topraktan beslenmiyorsa ve sahte oluşu belliyse aynen bunun gibi; bunların peygamber adına uydurdukları hadislerde sünnetlerde Din değil Kurandan beslenmez, aynı yapay sahte ağacın topraktan beslenmediği gibi.Bundandırki Allah kitabında onlar kitaptan olmayanı size kitaptaymış gibi anlatırlar!Ali İmran 78, bunlara kitap yetmiyor mu der Ankeput 51 de, yine Araf süresi 37de Allaha ve resulüne iftira ettikleri anlatılır.

SONUÇ ALAH, VAHY, RESÜLSÜNNET; ağaç örneğinde olduğu gibi bir bütün asla ayrı şeyler değil bunların tamamıda din yani iman yani Kuran yani Allah’ın istediği sünnetullah’dır nokta.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar