Mustafa Ünalan

Mustafa Ünalan

Mail: mustafaunalan@hotmail.com

Allah'ı Yetersiz Görme Hastalığı‼

Allah'ı Yetersiz Görme Hastalığı‼

"ŞİRK"

Şirk;Allah'ın tevhid dinini çok kuruculu, çok ortaklı, çok hüküm koyuculu bir şirket dinine çevirmektir...

Şirk,Allah'ın kitabına anlayıp yaşamak için onu anladığı dilde okumak değil, rivayet/söylenti kitaplarının meallerini okuyarak Kuran’a muhalif bir din edinmektir...

Şirk,biz atalarımızdan daha mı iyi bileceğiz diyerek Kuran ayetlerini değil ataların görüşlerini sorgulamadan körü körüne din edinmektir...

Şirk,sadece Allah'a ait özellikleri onun yarattığı herhangi bir kula vermek, sadece Allah'a yapılması gereken kayıtsız şartsız teslimiyeti o kullara yapmak demektir...

Şirk;Arıcılar, şefaatçiler edinip, bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah ile bağlantıyı kopararak hayatımızda onu ikinci sıraya almak demektir...

Şirk;Sadece Allah'a yapılması gereken dua ve çağrıyı ölü veya diri kendisini işitemeyecek birine yapmak ondan medet beklemek demektir...

Şirk,Muhammed as'ın,kitap nedir, iman nedir onun ile öğrendiği, Onauyduğu, Onuuyguladığı, Onun ile uyardığı,tek mucizesi, kıyamet günü terk edildiği için şikâyetçi olacağı, tek hidayet rehberi Kur'an'ı din için yetersiz görüp başka kitaplar edinmek demektir...

Müşriklerin Özellikleri:

Müşrikler, şirk koşan kimseler olarak, şirkin taşıdığı bütün özellikleri üzerlerinde taşırlar.

Cahildirler. Allah'ı gereği gibi tanımazlar. (Zümer: 67)

Delile dayanmazlar. (Yunus: 36, Al-i İmran: 151, Fatır: 40)

Atalarının yolunu körü körüne taklit ederler. (Saffat: 69-71, Bakara: 170, Ahzab: 64-68, Yusuf: 40)

Ne yapacaklarını bilmeyen şaşkın kimselerdir. (Hac: 31, Rad: 33)

Âlimlerini ve din adamlarını Rab olarak benimserler (Tevbe: 31)

İlahlarının insanları çarpacağına inanırlar. (Hud: 54)

Allah'tan başkalarına da dua ve kulluk ederler. (Nisa: 36, Yusuf: 40, Maide: 76, Ahkaf: 5, Cin: 18, 20, Yunus: 106 vb.)

Kalplerinde korku vardır. (Al-i İmran: 151)

Tek Allah'a çağrıldıkları zaman inkâr ederler, O'na ortaklar koşulunca iman ederler. (Mü'min: 12)

Allah'tan başkalarına da teslim olurlar. (En'am: 163, Al-i İmran: 64, 79)

Allah'tan başkasının da gaybı bileceğini iddia ederler. (Kehf: 26, Cin: 26)

Allah'a karşı kurtarıcı, şefaatçiler edinirler. (En'am: 94)

Dinde kanunlar koyan ortaklar edinirler. (Şura: 21),

Açık delilleri ve hak dini yalnız başına hoş görmezler. (Tevbe: 33, Rum: 35, Saff: 9)

Dinlerini parça parça ederler, yanlarındaki ile öğünürler (Rum: 31-32, Mü'minun: 53)

Dini ayakta tutmayanlar, onda ihtilaf ederler (Şura: 13)

Şeytan onlara nüfuz eder, onlar da şeytanı veli edinirler (Nahl: 100)

Müminlere şiddetli düşmanlık gösterirler. (Maide: 82), Onlara üzücü sözler söylerler. (Al-i İmran: 186) Allah'tan başkalarından gaybi yollarla fayda ve zarar beklerler. (Furkan:2-3,Yunus: 106,Sebe:22)

Allah'a her yönüyle yönelmezler (En'am: 79, 161, Fussilet: 6, Yunus: 105)

Allah'ı severcesine endadlarını (O'na denk tuttuklarını) da severler. (Bakara: 165)

Allah'la beraber ortak koştuklarına da paylar ayırırlar. Allah'a ayırdıklarını ortaklarına verirler; amaortaklar için ayırdıklarını Allah'a tahsis etmezler. (En'am: 136)

Allah'ın ayetlerinden yüz çevirirler, ayetlere uymazlar (Kasas: 87-88, Mü'min: 69)

Ortak koşup veli edindikleri zatların Allah ile kendi aralarında aracı, vesile olduğuna inanırlar. (Zümer: 3, A'raf: 3-4) Nisa 48 şirk ahirette affedilmeyen tek günah ) Zümer 65 şirk insanın tüm iyiliklerinizide siler yok eder.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar