Mustafa Ünalan

Mustafa Ünalan

Mail: mustafaunalan@hotmail.com

Dinin Hudutlarını Yalnız Allah Çizer, Elçisi Buna Uyar Uygular Ve Tebliğ Eder

Dinin Hudutlarını Yalnız Allah Çizer, Elçisi Buna Uyar Uygular Ve Tebliğ Eder

Oysaki Kur’an’a uymak Resulün de göreviydi. Resul’e olan itaatin içinde Kur’an’a uymak zaten vardır;"Bundan başka bir Kur'an getir, yahut onu değiştir! Derler. De ki:'O'nu kendiliğimden değiştiremem. Ben yalnız bana vahyedilene uyarım." (Yunus / 15 )

Resulün getirdiği mesaja uyunca hem o elçiye hem de o mesajın sahibi olana uymuş olursun; "Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur"  ( Nisa / 80 )Muhammed (as) Resul sıfatıyla sadece Kur'an ayetlerini bildirmiştir. O yüzden Kur'an a itaat eden hem tebliğ eden Resule, dolayısıyla da Allah'a itaat etmiş olur."Peygamberin her sözü vahiydir" diyorlar.Bu doğru olsaydı Nebî sıfatıyla da konuştuklarının vahye dayalı olması gerekirdi ve asla hata yapamazdı.Oysa Tahrim/1, Tevbe/113, Enfâl/67, İsrâ/73-75, Ahzab/37, Tevbe/43, Abese/1-10'da hata yaptığı için Allah tarafından uyarılmıştır. Vahiy olsaydı hata yapamazdı. “Peygamber dinde hüküm-ibadet koyucu, helal-haram belirleyici, şefaat edicidir. Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah'ın dışında bir hüküm koyucu mu arayayım" ( En'âm / 114 )”

“De ki: Allah’ın size indirdiği; sizin de, bir kısmını helâl, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz?” De ki: “Bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz?  (Yunus / 59) ''Yoksa onlar Allah ile aralarına birilerini koyup birtakım şefaatçiler mi ediniyorlar?De ki: “Şefaat yetkisi tamamıyla ve sadece Allah’a aittir'' ( Zümer / 43-44 )

Muhammed (as) değerini vahiyden ve O'nu tebliğ görevinden risaletten alır! Bakın buna vurgu Kur'an da nasıl yer alır. Nebi'mizin ismi olan Muhammed'in geçtiği 4 ayetten 3'ünde elçi olduğuna vurgu vardır;“Muhammed yalnızca bir elçidir.” (Ali İmran / 144).“Muhammed Allah’ın elçisi ve Nebilerin sonuncusudur.” (Ahzab / 40).“Muhammed Allah’ın elçisidir.” (Fetih / 29)Kuran’da Muhammed isminin geçip elçiliğin vurgulanmadığı tek ayette ise Muhammed’e indirilene inanılması yani Kuran’a inanılması gerektiği söylenir;''Buna mukabil iman edip iyi ve güzel işler yapanların ve Rabbleri katından Muhammed’e hak olarak indirilen Kuran’a inanıp güvenenlerin kötülüklerini örtecek ve durumlarını düzeltecektir.''( Muhammed / 2 )

Kuran’da hiçbir yerde ”Allah ve Muhammed’e itaat edin” şeklinde değil de, sürekli “Allah ve Resulüne itaat edin” şeklindeki ifadelerin geçmesi, Muhammed (as)’e, ancak elçilik vazifesinden dolayı, Kur'an ı tebliğ edip yalnız Kur'an a uyduğu için itaat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. “De ki: Sizi ve kime ulaşırsa kendisiyle uyarmam için bana bu Kuran vahyedildi.” (Enam / 19)

Elçi Kur’an ile uyarıyor, Kur’an Elçi ile değil! Ya da hadisle yahut başka başka şeylerle değil!

Allah'ın Elçisi sadece Kur'an ile uyarıyor. Allah’ın görmemizi istediği bu bakış açısı yerine tersten bakıp Elçisinin hadisler yoluyla insanları uyardığı sonucunu çıkarıyorlar maalesef.  “Ey elçi. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmayacak olursan, O'nun mesajını tebliğ etmemiş olursun.” (Maide / 67).“De ki: Ben sizi yalnızca vahiy ile uyarıp, korkutuyorum.” (Enbiya / 45).

Daha ne desin? İstedikleri din anlayışına uygun ayet beklentisi içinde olanlar bakın Allah ne diyor; “Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki: “Bundan başka Kuran getir veya bunu değiştir.” De ki: ‘Benim onu kendiliğimden değiştirmem asla mümkün değildir. Ben yalnızca bana vahyedilene uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım” (Yunus / 15).

Gelenekçi/mezhepçi din zihniyetine sahip kardeş! Sen de sakın ha, farkında olmadan Kur'an yerine hadis, fıkıh, siyer, risâle, mesnevi, kıyas, icma, ilmihal vb. okumayı teklif etme!“Onlara bir ayet getirmediğin zaman “Şuradan buradan derleseydin ya” derler. De ki “Ben sadece Rabbimden bana vahiy edilene uyuyorum. Bu Rabbinizden olan kavrama yeteneğidir, iman edecek bir toplum için doğruya iletilme ve rahmettir.” (Araf / 203)“Bunlar ALLAH’IN HUDUTLARIDIR. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse onu altından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.” (Nisa / 13) İşte Allah dinin tek sahibi olarak diyor ki;Benim dinimin HUDUTLARI bu şekilde BENİM TARAFINDAN ÇİZİLMİŞTİR! KİMSE bu hudutların yerine başka sınırlar ÇİZEMEZ! Bu Allah'ın Elçisi bile olsa...!Selam doğru yol rehberi olan dinimizin tek kaynağı Kur'an a tabi olanlara olsun!

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar