İbrahim Akpınar

İbrahim Akpınar

Mail: portalgazete@gmail.com

Kadir Gecesi Tövbe Etmek Ve Günahlarımızdan Arınmak İçin Bir Fırsattır

Aranan Kadir: Kur'an'ı Kerim’in, Allah’ın vahy olan ayetlerini insanlığa indirmeye başladığı, Abdullahoğlu vatandaşMuhammet’in vahy meleği Cibril’den ilk kez aldığı vah olan bu ayetleri tebliğ etmek için seçildiğinin bildirildiği, vatandaş Muhammedin bundan sonra Resul Muhammet olduğunun bildirildiği günün adı Kadir günü ve gecesidir. İşte tüm bu olaylar Kuran’ın inmeye başladığı Ramazan ayı içerisinde olmuştur, Resul Muhammed as Kadir’i bu gündür,Bizlerin Kadir’i ise Allaha Resule Kurana ve içindeki tüm ayetlere inanarak ve güvenerek aklımıza ve kalbimize aldığımız gün bizim kadirimizde olmuş olur. Ramazan yani “ Ramada ” kelimesi güzin yağan yağmur demektir. Yağmur nasıl doğayı temizler ve bereketlendirir ve bitkiler meyve sebze gibi rızıklar yağmur ile olur değer bulur, Ramazan Orucu da insanın ruhunu günahlarını temizler.

Kadir Gecesi Değerlendirme Gecesidir

Kadir Gecesi, değerlendirmek kanuna bağlamak anlamına gelir.  Biz doğum günümüzü, değerli saydığımızaskerlik, mezuniyet, evlilik gibi günlerimizi unutmuyoruz da, Abdullah oğlu vatandaş Muhammet, Nebi seçildiği günü, ilkvahy aldığı günü, yanikuranın kendisine inmeyebaşladığı bu Kadir gününü nasıl unutsun? Kendinin unuttuğu günü ümmetine arayın niye desin? Haşa ne kendi unuttu Kadirgününü, neden ümmetine Kadir gecesi arayın dedi.

Resul şöyle dedi; bana ve bu Kuranın anlattıklarına tam inanın, anlayarakyaşayın bu Kuran sizin Kadiriniz olsun dedi. Bunun için Kuranda müstakil 97 inci süre olan Kadir süresivar. Kuranın inmeye başladığı kadir gecesini anlatıyor bu gün ayet ile sabit iken hiç peygamber unutur mu?  Kadir kişinin kalbine hayatına Kuran’ı indirdiği, okuyup anladığı ve yaşadığı, fıtratını bulduğun bu ayetler beni Allaha çağırıyor dediğin gün bizimde kadir gecemiz günümüz, bugünde Kuransız yaşanan bin aydan hayırlı olmuş olur, melekler yeryüzüne iner ve senin için bir yılın değerlendirmesini yapar. Bundandırki Kadir Gecesi tövbe etmek ve günahlarımızdan arınmak için bir fırsattır. Ancak haram ve kul hakkı yemek tövbe ile kurutulacak günahlardan değildir, bunlarımuhatabına söyleyip, gereken neise muhataba ödeyip helallaşınca Ve tevbe edip bir daha yapmadığında, Diğer günahlara tövbe eder isek melekler tarafından değerlendirmeye alınır,Melekler tövbemizi Allah'a ulaştırır. Kur'an Allah'ın kanunudur ve şeriattır. Şeriat ‘da topluma yanlış anlatılmıştır. Şeriat hukuk demektir. Kur'an evrensel bir kitaptır ve bütün insanlık için gönderilmiştir. Şeriat hukukta tüm insanlar için geçerlidir.

İslam dünyasında ki bölünmüşlüğün ve geri kalmışlığın tek sebebinin Kur'an'ın anlaşılmamasından, Kur’an insanlığın rehberidir, Nereye gideceğini, nasıl yasacağını, nasıl mutlu olacağını anlatır. Kur'an bir nevi Allah'ın mektubudur. Bu mektubu iyi okuyup anlamamız gerekir. Kur'an'ı anlamadığımız sürece şeytanın girdabından kurtulamayız. Kur'an'ı Kerim'in iyi okunup anlaşılmamasından dolayı İslam Dünyası'nda cehalet, geri kalmışlık ve büyük sıkıntılar var. Kur'an'da mezhep diye bir şey yoktur. Mezhepler İslam’a girmiş kanser hücreleridir. Enam süresi 159:

Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alâkan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır Bazı İslam âlimlerinin Kur'an'ı anlatmak için kurduğu okullar mezhepçiliğe dönüştürülmüştür. Ali İmran seresi ﴾78﴿. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler sizi bu Allah’tan diye kandırırlar. ZUHRUF süresi 44:Doğrusu o Kur'an, senin için de, kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.ANKEBUT süresi 50-52: De ki: “Mucizeler yalnız Allah'ın katındadır; ben sadece bir uyarıcıyım.” (51) Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor. En'am suresi 116. Ayet: Eğer sen yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan, onlar seni Allah yolundan saptırırlar.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar