Brisa
Mustafa Ünalan

Mustafa Ünalan

Mail: mustafaunalan@hotmail.com

Kuran’daki nebi ve resul kelimeleri

 Kuran’ın anlatımında anlam ve kavram farklılıkları çok farklı ve önemli. NebiAllah’ın insanlar arasından seçtiği Nebeve kökündenhaber alan değeriyükseltilmişunvanı olan, Resul ise aldığı Vahy olan haberi ayeti dururken ilan ederken tebliği görevi yaparken Resul olur, Nebi de Resul de aynı Abdullah oğlu Muhammet, fakat görevde bu büyük farkı olduğu halde, neden din adamları anlamı ve görevi farklı olan Nebi ve Resul kelimelerinin ikisine birden peygamber demişler? Allah sebepsiz boş yeremi Kuran’da bazen Nebi bazen Resul demiş, Kuran’da hiç bir ayette peygamber kelimesi geçmez? Hem Kuranda peygamber diye bir ayet de yok, Kuran’da Nebi Resul Elçi ayeti olduğu halde Arapça Kuran okurken ayette Allah Nebi demişse sizde Nebi deseniz, Allah Resul demişse sizde Resul deseniz dini ve Kuran’ı bozmamış olurdunuz.

Diyanet ve Tarikat tasavvuf ehli kardeşler yazdırdığınız Kuran meallerinde genelde siz böyle yapıyorsunuz neden?Kelimeyi şahadet getirirken Peygamber’e veya Nebi’ullah demiyorsunuz da Muhammet Resulullahındiyorsunuz?Veya Arapça hadis okurken gale peygamber veya gale Nebidiye sözebaşlamıyorsunuz da, galeResul diyorsunuz? . Allah Resul’ ün görevinin Vahy olan ayetleri okumak ilan etmek, kötülüklerden arındırmak, Kitâb ve hikmeti öğretmek gibi görevleri var delil Ali İmrân:164; Bakara: 151; Cu-mu’a: 2) olmak üzere üç farklı görevinden söz eder ve yine Bakara 186, Araf 187,Nazi at 42 gibi ayetlerde Allah Nebiyi Resul olarak Allah adına konuşturuyor ve Maide süresi 67 de sana indireni tebliğ et etmez isen Resullük görevini yapmamış olursun diyor ve yine Hakka süresi 44-47 arasında ayetleri tebliğ ederken içine katar veya eksiltirsen şah damarını sesini keserim diyor. Nebi için ise böyle bir emir tehdit yok, hiç bir ayette de Allah’a ve Nebiye uyun demez, Nebi ayet inmedensöz söyler içtihat eder bazen yanılabilir, Resul ise asla yanılmaz, çünkü Allah adına din adına konuşurken Resul Kurandan Vahy ayet ile konuşmak zorunda, Resulün görevi Allah’ın açıkladığı Vahy olan ayetleri insanlara tebliğ etmek delil Hut süresi 1ve yine Enam süresi 84 den 88 arası ayetlerde Allah onlarca Nebi ismi verir ve bunların soyundan nice Nebiler seçtikdiyor, ve sürenin devamında Enam 89 da mealen:  İşte onlar, kendilerine kitap, hüküm (hikmet ve hükümranlık) ve Nebilik verdiğimiz kimselerdir.

Bu ayet Kitabın Nebilere indiğini, tebliğ ederken konuşup duyururken Resul lük görevi yaptığını, fark ise Allah’ın seçtiği tüm Nebiler yedi 24 yatarken gezerken, çarşıda pazarda her zaman seçilmiş unvanı ile her saniye Nebi, Ahzab süresi 6 mealen; Nebi müminlere kendilerinden daha yakındır, eşleri de onların anneleridir uyarısı ile Allah Nebi’yi diğer kullarından ayırıyor. Resul de Nebiden görev olarak ayrılıyor, Abdullah oğlu Nebi Muhammet vahy almak için seçilmiş yedi 24 Vahy beklerken Nebi, Vahy alınca bu ayetleri ilan ederken duyururken tebliğ ederken Resullük görevinde olmuş oluyor. Resul Vahy olan ayetleri tebliğ etti veyazdı ve yazdırdırdığı bu ayetler 23 senede Kuran oldu, delil Furkansüresi 1 ile 32 arası (32) İnkârcılar, "Kur’an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya!" diyorlar. Oysa biz onu senin Resulün kalbine iyice yerleştirmek için belliaralıklarla indirdik der. Allah’a ve Resule uyun itaat edin, Ali İmran, 132,Muhammet 33, Nisa 59 Enfal 46 gibi ayetler Allah’a ve Resule uyun itaat edin derken, nedenKuran’da hiç bir ayette Allah’a ve Nebiye uyun emri kalıbı ile bir ayet yok, tüm ayetler Allah ‘a ve Resule uyun emri ile gelir, fakat Allah’a ve Nebiye uyun diye bir ayet yok? Çünkü Allah kullarına söyleyeceği her şeyi Vahy olan ayetleri ile Resul’üne söyletir, Resul ün Vahy olarak söylediği her kelime Allah’a ait, bu manada Resul her ayetin altına dili dudağı sesi ile mührünü basmış imzasını atmış olur, o zaman din adına hadis sünnet anlatırken Resulün mühürü imzası olan Kuran’dan delil getirmek zorundayız, Nisa 59’da anlaşamadığınız bir konuyu Allah’a Resule Kurandankonuşan ulu emre götürün derken böyleayetlerde, tarihe baktığımızda güya din adamları Resul Nebi farkını kapatıp üstünü örterek Peygamber demiş Allah’ın açık anlaşılır dediği Kuran’ı sizinbu Nebi Resul farkının üstünü örtmenizden dolayı Kuranda çelişki var diye Ateistler ürettiniz, Kuranda çelişki yok ve anlaşılır eğer Resul ve nebi farkı ile okursanız, Ahzab   37 ile 47 arası ayetler bu farkı ortaya koyar. Ve yine Nisa 82, Araf 52,Yusuf 1, Hicr 1 gibi ayetler ayrıntı verir. Türkiye’de Ehlisünnet hocalarından ünlü Ebu Bekirsefil bence ehil değil, çünkü Allah ve Resulün Kurandan dedikleridir busefil  dinlemiyor, Kuran’dan siz bana beş yüz ayet getirseniz bir konu hakkında inanmayız, niye çünkü beş yüz ayet yanında bizim seleften Selefilik tarikatından şeyhimizdenhocamızdan bu ayetler evet onayı olması lazım diyor, niye çünkü Allah’ın ayetler ile din anlatsalar bunların yalını ortaya çıkıyor, Kuran’ı bunun için gizliyorlar, böyle guruplar Kuran sünnete muhtaç derler ama her gurubun sünnet dediği başka, selefilerin sünnetine muhtaç diyenler çoğunlukta, Allah ayetlerini gizleyene cehennemde demesine lanet etmesine rağmen, delil sosyal medyadaki sifilin video su, sanki Resul Muhammet Sifi’lin selefi tarikatı selefi mezhebinden miydi? Başka guruplarda Kuran’ı sen anlamam diyor Allah açık anlaşılır demesine rağmen, Furkan süresi 50, Kasas 2,Şuara 2 ye rağmen kendilerinin görüşünü din yerine koyuyorlar, bunun için Kuran bunları uyarıyor Ali İmran 78’de kitapta olmayanı size kitaptanmış gibi anlatırlar ağızları eğik diye bizi bunlara karşı uyaran Allah. Bunlar dinlerini dünyamenfaati için satarlar diyor Allah Bakara süresi 174-175.Allah ise kulu Muhammed Resule deki diye Kuran ayetler ile konuşturuyor yalnızca din olarak benim ayetlerimi tebliğ et, ulema da Kurandan Allah veResul’ünün adına Kuran’dan konuşsun.

Not; Bunlara göre şeyhi hocası kutbu hiç yanılmıyor sözlerini güya Allah’a Nebi Resule sorupevet sen doğru söyledin diyormuş haşaAllah. Allah’ın seçtiği Nebi bile Vahyalmadığı zamanlarda ayet inmediği bir konuda konuşacağı içtihat ettiği zaman sözünde hadisinde bazen yanıldığı ayetlerle sabit. Delil; Ahzab süresi 36 ile 40 arası ayetlerde üvey oğlu Zeyd’e eşini boşama yanında tut  diyor Zeyd Nebiye rağmen eşini boşuyor, yine Mücadele süresindeki ilk ayetlere göre bir kadın Nebiye eşim beni boşamadı halde bana zıhar yaptı bana annem gibisin dedi diye soru soruyor, Nebinin cevabı kadını tatmin etmeyince  Nebiyi Allah’a şikayet ediyor ayet iniyor  Nebi içtihadında uyarılıyor, Allah o kadını duyduk  Kocası eşine annem gibisin diye yalan  söylediği için 60 gün  ona oruç cezası der, yine Abese süresinin ilk ayetinde Nebiye arınmak için gelen ağma  ya ilgisiz kalıp  bir kafirle konuşmak isteyince Nebi uyarılıyor,  Yine Tahrim 1-5; Allah’ın sana helâl kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kıldın  diye Nebi olarak uyarılıyor. Kuran Nebi ve Resul konusunu bize böyle ayrıntıları açıklayıp duyuruyor.

Allah’ın Resul ile Nebi farkını Kuran’da anlattığı gibi anlamayanlar, hadis sünnet konusunda guruplara ayrılmış, gelenekteki yaşantıların adetlerine din demişler. Kuran’da Allah’ın Resule söylettiği, Resulü dinde rol model örnek alın dediği, Resul’ün 23 sene Kuran’dan tebliğ sünnetini, kendisinde uyguladığı en büyük sünneti ve hadisleri Kuran’daki yazılı olanlar iken, Kuran’da olmayan ve Kuran’ın kabul etmediği,  Resulün söylemediği, Dünyamenfaatirant çıkar için uydurdukları Kuran’ın da red ettiği hadisi sünnet uyduranlarKuran’dan da delilde getiremedikleri, adınada hadis veya sünnet diyedillendirdiklerini kabuletmeyenlere, sen hadisi sünneti inkar mı ediyorsun diyorlar, cevaben hayırsizin Allah’a ve Resule iftiraettiklerinizi kabuletmiyorlar. Allah Nebisini seçmiş seçtiği kişi bile içtihadında bazen yanılmış, yanılıncaAllah Nebisini uyarmış, sizin hadis sünnet uyduran şeyhinizi hocanızı gavs gibi kişileri kim seçti Allah’mı? İçtihadlarında yanılınca kim uyardı Allah’mı? Allah Kuran’ı Resulü hakem yaptıktan sonra ona uymayan cehennemde demiyor mu? El cevap Nisa 65, Maide 35-37 de Allahve onun adına konuşan Resul dinde tek hakem, tek sözsahibi diyor bu ayetlerinde. Ve şu ayetlerde de ayrıntılı uyarıyor; Enam159, Nisa 88,89 a rağmen, Allahbu  ayetler ile hangi gurupları uyarıyor, Resule de Nebiye’de  doğruyu gizlemek için peygamber diyenleri mi? Oysa Allah bu kitaptan sorumlusunuz diyor Zuhruf 40,44, siz kitabı gizleyenler ise bizim gurup un yazdığı kitaplar da söylediği  sözler doğru diyoruz,  Allah  ise bu Kuran ‘da çelişki yok bu kitaptan sorgulanacak imtihan olacaksınız diyor Nisa 82, de, kitabı Nebi ve Resul farkını gizleyenler siz ise bizim hocaların kitaplarından sorumlusunuz  diye binler cilt kitapları dayatıyorsunuz Kuran hep ikinci sırada  onunda anlamadan okuyorsunuz, Allah din gününün tek sahibi benim diyor Fatiha 4, de, siz kitaptakini gizleyenler bizim şeyhimiz hocamız din gününe ortak diyorsunuz, şefaatin tamamı bana ait  der Allah Zümer  süresi 44 de, siz  Kuran’da olanı gizleyenler Nebi Resul farkını bilmeyenler bizim şeyhlerde şefaat edecek diyonuz, Allah dinimi tamamladım der Maide 3’de, ve Allah son Resul Abdullah oğlu Muhammet der, dünyaya başka Vahy alıp size tebliğ edecek Resul gelmeyecek der Ahzab 40 da, sizKuran Resul düşmanlığı  yapanlar Mehdi İsa  gelecek diyorsunuz, Kuran  Meryem’e  Musa’nın annesine Vahy ettim ama  bunları Nebi  elçi olarak seçmedim Resul olarakta ayet tebliğ etmediler derken, siz bizim şeyh de Vahy  alıyor bize tebliğ ediyor diyorsunuz, Allah onlar şeytandan Vahy alıyor diyor Hac 52-55, Zuhruf 36’da. Kuran ve Resulün dediklerini Kuran’dan araştırıp öğrenmeyenleri bu guruplar kullanarak MüslümanMüslümanı öldürüyor devlet yıkıp devlet kurmuyorlar mı? Resul Muhammed’in ölümünden sonra, Ebubekir, Ömer, Ali Osman Allah onlardan razı olsun vefat edince, yavaş yavaş Kuran’dan uzaklaştırılıp unutturulmuş Resul’ün Kuran’dan olan sözü yerine, Nebi adına hadis uyduranlar delil Furkan süresi30, bunlar siyasi görüşler ön plana çıkmış bölük Pürçük olunmuş delil Enam 159, Allah bölünüp parçalanmayın Kurana sımsıkı hep birlikte sarılın demiş delil Ali İmran 103 gibi ayetler in uyarısına kulak tıkanmış sonuç günümüzün Tek Allah’a inanan fakat onlarca farklı din anlatıyor neden? Herkes kitabım Kuran der ama herkesin sözü Kuran’dan değilfarklı, Din konuşuyorsunuz ama Kurandan konuşmuyorsunuz neden? Herkes tek rol model örnek Abdullah oğlu Nebi Resul Muhammet diyorsunuz, fakat binlerce hadis sünnet anlatılır birinin evet dediğine diğeri hayır der Resul Muhammet 23 sene Kuran’dan Allah’ın hadislerini anlatmadı mı? Siz neden Resulün 23 yıllık emeğine sahip çıkmıyorsunuz? Diyanet tasavvuf tarikat mensupları Dinden geçinenler neden? Cevap; Allah’a ve Resule tam güvenip teslim olmak yerine tasavvuf tarikatlara teslim oldun? Kuran’ı değil başka dergilere kitaplara din kitabı dedin onlara sarıldın, Resul Muhammed’i tek rol model örnek Önder etmedin, şeyhini tarikatını be o eserleri seçtin, AllahNebi yi benseçtim Vahy olmadan ayet siz konuşunca yanıldığıolur, fakat Resul asla yanılmaz çünkü Vahy olan ayetlerimle konuşur denildiği halde, sen yeterince bu ayrılığı fark edemedin Resulün Kurandan konuştuğu hadisler yerine Nebinin  Kuran  ayet olmayan hadislerine  içine kendinden kattığına din dedin, tevhit  dini bu yüzden bozulup  herkesin kendi dini oluştu, delilKuran, sonuç tarih ve İslam dünyasının bu günkü hali.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar